O firme

SONEZ KOVOKAR spol.s r.o.,Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, vznikla v roku 1997.

Spoločnosť sa zaoberá výrobou nadstavieb na všetky podvozky nákladných a úžitkových vozidiel, prívesov a návesov ako aj výrobou prívesov kategórie O2.

V spoločnosti uplatňujeme individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov, technickému riešeniu nadstavieb s prihliadnutím na prepravovaný tovar, spôsob nakládky a vykládky tovaru a ďalších parametrov súvisiacich s konečným využitím vozidla. Po zhodnotení týchto údajov zákazníkovi navrhneme typ nadstavby, jej optimálne parametre a doplnkové vybavenie. Každý zákazník má možnosť oboznámiť sa v priamom kontakte s výrobou a kvalitou vykonávaných prác. Spoločnosť zabezpečuje opravy predmetných nadstavieb v prípade havárie resp. iného poškodenia. Naše výrobky majú osvedčenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej Republiky.

Kvalita našich výrobkov a služieb je zaručená systémom kvality ISO 9001 : 2000 Cieľom spoločnosti je zabezpečovať kvalitu našich výrobkov, ich inováciu a tak v plnej miere uspokojovať nároky a požiadavky našich zákazníkov.

Naša spoločnosť je otvorená pre každého zákazníka a teší sa na spoluprácu s Vami.

Home|O firme|Certifikát|Kontakt

Copyright © Sonez-Kovokar 2010