Prestavby a opravy návesov

Naša spoločnosť vykonáva opravy a prestavby všetkých značiek návesov . Pri nehodovej udalosti spolupracujeme so všetkými poisťovňami.

Prestavby návesov

 • z plachtového návesu na skriňový náves
 • z návesu bez zhrňovačky na náves s mechanizmom zhrňovania
 • z návesu bez dverí na náves so zadnými dvojkrídlovými dverami
 • z návesu bez bočníc na náves s hliníkovými bočnicami
 • z návesu s jednou podlahou na náves s dvojitou podlahou
 • a podobne

Prestavby návesov

 • pri prerazení predného čela posunutím nákladu
 • pri vbehnutí návesu pod nižší priechod
 • pri poškodení bočníc pri nakladaní či vykladaní
 • pri poškodení podlahy návesu
 • pri poškodení mechanizmu zhrňovania plachty
 • pri iných haváriach

Home|O firme|Certifikát|Kontakt

Copyright © Sonez-Kovokar 2010